BİZİ ARA

Turpack olarak dikey dolum makinelerimiz ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, bulgur, fasulye, barbunya, makarna, pirinç, mantı, erişte gibi ürünler tam otomatik olarak paketlenebilmektedir. İnsan beslenmesinde temel gıda maddesi olan buğday, en çok üretilen tahıl ürünüdür. Makarna, buğdaydan yapılmakta, buğday ise dünyanın hemen hemen her bölgesinde yetiştirilmektedir. Makarna üretiminin yayılmasının en önemli nedenlerinden biri ekonomik faktör olmuştur. Modern fabrikaların kurulmasıyla birlikte makarna üretim maliyetleri oldukça gerilemiştir. Makarnanın muhafazası da kolaydır. Ekmek kısa sürede tüketilmek zorunda olmasına karşın, makarna paketlenmiş halde yıllarca bozulmadan kalabilmektedir. Bu durum üreticiler ve tüketiciler için çok önemli bir konu olmaktadır. Diğer bir ekonomik avantaj ise makarnanın çabuk pişmesidir.

Hububat; arpa, buğday, çavdar, darı, mısır, pirinç, yulaf ve benzerlerini de içine alan bir tahıl grubudur. Paketleme sektöründe ise taneli ürün grubuna girmektedir. Hububat ürünleri genellikle yüksek gram ve kilolarda paketlenmesi talep edilmektedir. Yüksek gram ve kilolarda paketlenmesinin sebebi bir paket ürünün uzun süreli kullanılması talebinden kaynaklanmaktadır. Stickpack, sachet paketlerde olduğu gibi içerisindeki ürünü bir defaya mahsus kullanılması ve atılması değil birçok defa kullanılması söz konusu olmaktadır. Tahıl hububat, buğday ürünleri ev ve restoran içi gıda ürünleri olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ev yaşamı için satın alınan temel gıdaların başında gelen tahıl, hububat ve buğday ailesi genellikle 250gr, 500gr, 1000gr, 2500gr, 5000gr örnekleri gibi paketlenip evlere girmektedir. Bu ağırlıkta ve taneli cinsteki ürünlerin paketlemeleri dikey dolum ve paketleme makinaları (Verticial form fill and seal) diye adlandırdığımız makinalarda paketlenmektedir. Dikey dolum ve paketleme makinalarının da taneli ürünler için dolumu uygun olan iki çeşidi vardır.

Terazili Dikey Dolum ve Paketleme Makinası:

Bakliyat dolum ve paketleme makinası, makarna dolum ve paketleme makinası, pirinç dolum ve paketleme makinası, mantı dolum ve paketleme makinası, cips dolum ve paketleme makinası vb. diyebileceğimiz aslında tüm taneli ürünlerin paketlenebileceği geniş bir yelpazeye sahiptir. Geniş bir yelpazeye sahip olması ürünlerin dolumunu tartım yolu ile yapabilmesinden kaynaklanmaktadır. Terazili dikey dolum ve paketleme makinasının paketleme süreci aşağıdaki gibidir.

Doldurulacak ürünlerin makinaya aktarımı;

Terazili dikey dolum ve paketleme makinasına ürünlerin iki şekilde taşınması ihtimali söz konusudur. İlki, makinanın üstüne denk gelecek şekilde fabrika içerisinde ikinci bir kattan otomatik olarak terazinin haznesine boşaltma işlemi gerçekleştirerek ürünlerin makinaya ilk aktarımı sağlanabilir. İkincisi ise, yerden elevator aracılığı ile ürünlerin makinanın terazisine taşınması ve bırakılması sayesinde makinaya ilk aktarımı sağlanabilir.

Ürünlerin makinanın terazisine aktarımı sonrasında terazi önceden kendi ekranından ağırlık girişi yapılarak belirlenmiş değerlere istinaden tartılır ya da kombinasyonlu bir biçimde tartım gerçekleştirilir. Kombinasyonlu tartım çok kefeli terazilerde gerçekleştirilen bir tartım uygulamasıdır. Tartılan ürünler istenilen ağırlıkta makinanın ilgili bölgesine bırakılır. Ardından makina, bırakılan ürünleri ilgili bölümünde paketleyerek yere ya da konveyör varsa konveyörün üzerine bırakır ve diğer işlemleri en baştan tekrarlayarak dolum ve paketleme işlemine devam eder.

Terazili dolum ve paketleme makinaları bakliyat, pirinç, makarna, mantı vs. dolum ve paketlemesini tartım yolu ile yaptığı için makinalarımızda 10 gr’dan 5000 gr’a kadar tartımı, dolumu ve paketlemesi mümkün olmaktadır.

Teraziler çeşitli ülkelerde üretilmektedir. Örneğin Japonya, Almanya üretimleri ortalama 100 – 200,000 EUR iken Çin üretimleri 5 – 20,000 USD arası değişmektedir diyebiliriz. Buradaki fark ürün ve fonksiyon kalitesi ve tartım hassaslığı farkı olarak öne çıkmaktadır.

Volümetrik Dikey Dolum ve Paketleme Makinası:

Volümetrik dikey dolum ve paketleme makinası ile hububat, arpa, buğday, çavdar, darı, mısır, pirinç, makarna, yulaf vb. tüm bakliyat ve taneli ürünler paketlenebilmektedir. Volümetrik dikey dolum ve paketleme makinasının terazili dikey dolum ve paketleme makinasından farkı doldurulacak ürünü terazi ile tartım yaparak değil hacimsel değerlendirerek dolumunu yapmaktır. Hacimsel değerlendirmede her ürünün hacim ve öz ağırlığı volümetrik dolum için önem arz etmektedir. Volümetrik dolum ünitesinde kaplar yardımıyla dolum yapılmaktadır. Bu kaplar doldurulacak ürün ve ağırlığına göre özel olarak üretilmektedir. Örneğin bakliyat grubundan nohut dolum ve paketlemesi yapacağız. Bu durumda makinada istenilen dolumlar öncelikle belirlenmesi gerekmektedir. 250 ve 500 gr dolum yapılacağını düşünelim. Nohut dolum ve paketleme makinasının volümetrik kapları 250 ve 500 gr nohut hacmine göre üretilmesi gerekmektedir. Kaplar üretilir ve makinanın üzerine yerleştirilerek istenilen dolum gerçekleştirilir. 250 gr nohut dolumu yapılacaksa 250 gr’lık kaplar volümetrik dolum ünitesine yerleştirilir, 500 gr nohut dolumu yapılacaksa 500 gr’lık kaplar volümetrik dolum ünitesine yerleştirilir ve dolumu, paketlemesi gerçekleştirilir.

Volümetrik dolum ve paketleme makinaları fazla değişken sayıda ağırlık ölçüleri paketlemeleri için uygun olmamaktadır. Çünkü her bir ağırlık için ayrı bir set volümetrik kap üretilmesi gerekecektir. Her bir ağırlık için 7 ya da 8 volümetrik kap üretilir ve ünitenin üzerine yerleştirilir. Bu değişiklik sadece volümetrik ünitede gerçekleştirilir. Volümetrik dolumlar ile terazili dolumlar arasındaki fark burada yatmaktadır. Volümetrik dolum ünitelerini Turpack olarak kendimiz üretmekteyiz. Volümetrik dolum ünitelerinin kendi üretimimiz olması ve terazilerin maliyetlerinden oldukça düşük olması volümetrik dolum ve paketleme makinalarımızın terazili dolum ve paketleme makinalarından neredeyse yarı yarıya düşük bir fiyat tablosu ortaya çıkarmasına sebep olmaktadır. Bu da müşteri firma açısından dikkate değer bir unsur olmaktadır.

Dikey Dolum ve Paketleme makinalarında Paket çeşitleri

Dikey dolum ve paketleme makinalarında birkaç faklı paket şekilleri mevcuttur. Bunlar yastık paket, körüklü paket, quadro paket, doypack paket vb. gibi.

Paketler doldurulacak ürün ve müşteri taleplerine göre değişmektedir. Hububat, arpa, buğday, çavdar, darı, mısır, nohut, pirinç, makarna, yulaf vb. gibi ürünler için genellikle yastık paket denilen paketler tercih edilmektedir.

Yastık Paketler:

Yastık paket bildiğimiz yastığa benzer bir şekli olan ve bir düzlemde yatay halde duran paket şeklidir. Dikey paketleme makinalarında en basit paket şekli diyebiliriz. Yukarıda sayılan ürünler temel gıda ürünleri olması sebebiyle yastık paket en çok tercih sebebi olmaktadır.

Körüklü Paketler:

Körüklü paketler dik olarak ayakta durabilen paketlerdir. Bu haliyle daha çok vitrin ürünü olarak tercih edilmektedir. Körüklü paketler dik durmasından dolayı kendisini ve üzerindeki markayı gösterebilen paketlerdir. Yastık paket ve körüklü paketler aynı dikey dolum ve paketleme makinesinde küçük bir değişiklikle gerçekleştirilebilmektedir.

Quadro Paketler:

Quadro paketler de körüklü paketler gibi zemin üzerinde dik durabilen paketler olmakla birlikte körüklü pakete nazaran daha gösterişli ve kalıplı duran paketlerdendir. Quadro paketlerin yan taraflarındaki dört kenar dikişli (yapıştırılmış) halde yapılmaktadır. Bu sebeple quadro paket dikey paketleme makinasında ilgili bölüm mekanizması farklılığından dolayı yastık ve körüklü paket dikey paketleme makinalarında aynı zamanda quadro paket de yapılamamaktadır.

Doypack Paketler:

Doypack paketler düz zemin üzerinde dik durabilen bir diğer gösterişli paketlerdendir. Açma ağızı çıtçıtlı, çırçıtsız, kapaklı gibi mekanizmalı olanları vardır. Çıtçıtlı ve kapaklı mekanizma sayesinde tekrar tekrar açılıp kapanmasına ve ürünün kullanılmasına izin vermektedir.

Hububat, tahıl, buğday, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, fasulye, barbunya, makarna, pirinç, mantı, erişte vs. dolum ve paketleme makinalarımızla Turpack olarak dikey dolum ve paketleme makinaları alanında da müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktayız.

Doldurulacak ürünün belirlenmesi akabinde ürün dolum miktarının tespiti ile beraber size en uygun çözüm olan makinanı seçimi için Turpack yetkilileri ile görüşebilirsiniz.